پارسي سان
: صفحه اصلي :: تماس :: نظرسنجي :: ثبت نام ::‌ ورود به بخش كاربران :
 
 
نحوه اجراي پروژه

how web design


به طور كلي وب سايت ها و پرتال ها شامل اجزاي مشتركي هستند:
هدف و استراتژي برخورد با مخاطب
لايه بيروني مانند قالب و گرافيك و ...
لايه دروني شامل كد ها و امكانات و ...
براي ايجاد و توليد يك محصول و يا پروژه مهندسي شده و قابل توجه،
مراحلي مورد نظر است كه به طور كلي و براي آشنايي مختصري از آن را
بيان ميداريم :

نحوه انجام پروژه به اين صورت است كه پس از توافق و عقد قرارداد اوليه
مسئول اجرايي پروژه به همراه رابط پارسي سان و تحليل گر پروژه شروع
به جمع آوري اطلاعات و نيازمندي هاي پروژه نموده و از با توجه به نوع پروژه
مشاور مربوطه همكاري مي طلبند و بهترين مسير را پس از انجام تحليل و
مذاكره براي انجام پروژه انتخاب ميكنند.
پس از آن مدير پروژه روندي منطقي براي اجراي پروژه تعيين كرده و با ارائه يك برنامه مشخص و دقيق
وظايف هر يك از اعضاي تيم را مشخص ميكند.
مجري هنري پروژه ،طرح و قالب سايت را با توجه به نوع محتواي آن مشخص
مي كند و اپراتور ها به اجراي آن مي پردازند و همزمان برنامه نويس هاي پروژه
نيز به توليد كدهاي مورد نياز مي پردازند و در نهايت با ادغام اين دو سايت
در مرحله نهايي قرار مي گيرد و پس از دريافت تاييديه از مسئول خطايابي
به مرحله نصب و اجرا مي رود .
در پروژه هايي كه نياز به آموزش مشتري در مورد نحوه استفاده از محصول باشد،
توسط رابط پارسي سان و مشتري اين امر صورت مي پذيرد.

مراحل ذكر شده فقط شرح مختصر و كلي از نحوه اجراي پروژه هاست و
در مورد پروژه هايي كه هزينه هاي آن براي مشتري قابل توجه است و يا
زمان زيادي براي تحويل پرژه لازم است ، پرداخت هاي مالي مشتري نيز با
توجه به پيشرفت پروژه معين مي گردد.

 
 
 
www.parsisun.ir | All rights reserved © ®| powered by : parsisun.ir | version :2009 | contact | support | about site